ISO -sertifikaatit myönnettiin HNR-Konepaja Oy:lle

Kirjoitettu .

HNR-Konepaja Oy:lle myönnettiin laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuussertifikaatit heinäkuussa 2021. Yritys on vuonna 1983 perustettu alihankintakonepaja, jonka toimipiste sijaitsee Kotkassa. Bureau Veritasin myöntämät ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 -sertifikaatit kattavat yrityksen tarjoamien metalliteollisuuden komponenttien, tuotejärjestelmien ja kantavien teräsrakenteiden valmistuksen, alihankintapalvelut sekä teollisuuden kunnossapitopalvelut.

HNR-Konepaja Oy:n toimitusjohtaja Joni Rinteen mukaan suurimmista motivaatiotekijöistä lähteä sertifioimaan yrityksen laatujärjestelmä oli tarve yhtenäistää käytäntöjä, selkeyttää toimintatapoja sekä varmistaa, että laatu on aina korkealla tasolla. ISO 9001:2015 sertifioinnin etuja ovat muun muassa toiminnan jatkuva parantaminen, riskien tunnistaminen ja ennakointi sekä sidosryhmien lisääntynyt luottamus toiminnan laatuun.

Ekologisuus ja vastuullisuus ovat tärkeitä arvoja yrityksen toiminnassa ja siksipä esim. osa yrityksen sähköstä tuotetaan yrityksen omalla aurinkovoimalaitoksella. 
Joni Rinne, toimitusjohtaja, HNR-Konepaja Oy

ISO 14001:2015 sertifikaatin etuja ovat esimerkiksi kustannuksien vähentyminen materiaalin kulutuksen hallinnalla ja energiatehokkuuden parantaminen. Jonin mukaan he päätyivät sertifioimaan yrityksen ympäristönhallintajärjestelmän kierrättämisen systemaattisuuden, järkevöittämisen sekä myös kustannusten minimoimisen vuoksi. HNR-Konepaja Oy:n tärkeitä arvoja ovat vastuullisuus ja ekologisuus, jota myös ISO 14001:2015 sertifikaatti todentaa.

ISO 45001:2018 standardi huomioi myös fyysisen terveyden lisäksi työntekijän henkisen terveyden niin yrityksen toimitiloissa kuin kotitoimistoilla työskennellessä. Jonin mukaan henkilöstö on HNR-Konepaja Oy:n tärkein voimavara ja he haluavat panostaa työntekijöiden työkyvyn ja motivaation ylläpitämiseen, jonka vuoksi heillä oli selkeä tarve työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän sertifiointiin.

Henkilöstö on yrityksemme tärkein voimavara ja sen työkyvyn ja motivaation ylläpitämiseen haluamme panostaa ja siitä tuli selkeä tarve myös sertifioida työterveysturvallisuusjärjestelmä. 
Joni Rinne, toimitusjohtaja, HNR-Konepaja Oy

Sertifiointi on riippumaton arvio tuotteesta, prosessista tai palvelusta, joka todentaa sidosryhmille kolmannen osapuolen tarkastaneen yrityksen toimintaa. Kolmannen osapuolen riippumattomalla arvioinnilla on useita etuja niin organisaatiolle kuin sen sidosryhmille. Etuja ovat esimerkiksi avoimuus, turvallisuus, tehokkuus sekä prosessien optimointi. ”Auditoijat löysivät joitakin puutteita meidän järjestelmistämme, joiden kuntoon laittamisella saimme niistä vielä paremmin tarpeitamme vastaavat. Auditointi oli tärkeä osa järjestelmän käyttöönottoa ja toki myös muodosti tietyn takarajan projektille, johon mennessä homman piti olla kunnossa”, totesi Joni lopuksi kolmannen osapuolen arvioinnin tuomista hyödyistä yritykselle.


Jaa tämä artikkeli

For a
Green
Future

Meille laatu on asiakkaan vaatimusten täyttämistä mahdollisimman tehokkaasti, turvallisesti ja ympäristöä kunnioittaen. Toimintaamme ohjaa sertifioidut laatujärjestelmät ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001


Rakkaudesta rautaan


Seuraa meitä

© 2022- HNR-Konepaja Oy. Oikeudet muutoksiin pidetään.
Site Jaakko Leislahti Oy